In het jaar 2000 was er niet één studie Plantenwetenschappen, maar twee. Beide studies hadden hun eigen studievereniging: ‘Optima Flora’ en ‘WSV Navantus’. Beide verenigingen gingen hun eigen gang: ze gingen naar andere feesten en op andere excursies. Tot 13 oktober 2000, want sindsdien zijn de studies twee studies samengevoegd. Op 31 oktober kwamen de leden van de twee studieverenigingen voor het eerst samen en toen werd er besloten dat de twee studieverenigingen ook samengevoegd zouden worden. De hamerslag van die avond zorgde ervoor dat Semper Florens is opgericht.

De nieuwe vereniging kreeg ook een nieuw logo: een prachtig logo met als lettertype Comic Sans MS…

Na de introductie van de Comic Sans MS dag in juli 2012 en de nog succesvollere Comic Sans MS dag in 2013, werd het onvermijdelijk om het lettertype te veranderen. Tegelijk met de aanpassing van het lettertype werd het hele logo aangepast. Max van der Heide: ‘’We hebben de Comic Sans MS aangepast en we wilden meteen de biotechnologie- en de agrarische richting combineren in het logo.’’ Nadat het logo af was, werd er tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) over gestemd. Eén persoon stemde tegen en de andere 29 vóór, dus het nieuwe logo werd aangenomen!