Plant, mens en innovatie: dat is waar het bij Plantenwetenschappen, Plantbiotechnologie en Biologische Landbouw over gaat.

Deze studierichtingen  zijn ondergebracht in een bachelor- en drie masterstudieprogramma’s bij de Wageningen Universiteit.

Bsc Plantenwetenschappen
Planten trekken wereldwijd de aandacht bij biologische studies. De komende jaren zal de populatie mensen zich uitbreiden tot 9 miljard. Ieder individu moet voldoende en gezond voedsel tot zich kunnen nemen. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met het beperken van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering. Eén ding is zeker: planten zijn essentieel voor de zuurstofproductie, voedsel en een geschikte leefomgeving. Plantenwetenschappen is de enige universitaire bachelor in de Levenswetenschappen in Nederland die zich met deze onderwerpen bezig houdt met speciale aandacht voor planten in combinatie met gezondheid, technologie en onderzoek!

MSc Plant Sciences
De focus van de master ‘Plant Sciences’ ligt op alle aspecten van gewasproductie, van plantenveredeling en cultivatie van gewassen tot aan de productie van voedsel en biologische producten.  Deze master is erop gericht om te voldoen aan de wereldwijde vraag naar wetenschappelijke kennis en vaardigheden om duurzame plantproductiesystemen en landbouwsystemen te ontwikkelen. Er wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan technologische aspecten van gewasproductie, maar ook aan bio-interacties, interacties tussen bodem en plant en effecten op het milieu.

MSc Plant Biotechnology
Door de snelle technologische ontwikkelingen in moleculaire plantbiotechnologie en bio-informatica is het gebruik van moleculaire markers enorm vergroot om nieuwe plant variëteiten met nieuwe gewenste eigenschappen te kunnen selecteren. De master Plant Biotechnologie richt zich op de basisprincipes van planten en van moleculaire biologie om planten te kunnen gebruiken in de voedselproductie, maar ook om bijvoorbeeld betere katoenproducties te behalen. Deze master maakt daarom gebruik van de nieuweste technologieën, maar houdt daarbij ook rekening met ethische, sociaal-economische en milieu-aspecten.

MSc Organic Agriculture
Bij de master Biologische Landbouw worden de natuurwetenschappen gecombineerd met de sociale wetenschappen om agroecologische principes en processen te kunnen bestuderen. Om nieuwe duurzame voedselsystemen te ontwikkelen in plaats van niet-duurzame voedselsystemen te optimaliseren, is creatief denken een vereiste. In deze master zoek je naar de balans tussen tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Het programma heeft een internationaal karakter en daarom wordt er vaak gewerkt aan internationale case studies en projecten.