Semper Florens organiseert vele activiteiten voor haar leden, van studiegerelateerde tot ontspannende aan toe. Wij streven ernaar om deze zo verspreid mogelijk over het jaar te verdelen (met uitzondering van de zomervakantie) om zo het hele jaar actief te blijven! De activiteiten worden georganiseerd door de verschillende commissies die Semper Florens rijk is:

De axi organiseert de sportieve en relaxe activiteiten. Hierbij valt te denken aan weekendjes weg, bowlen, klootschieten, een groot en klein studieverenigingenfeest en niet te vergeten het boerenfeest! Voor slechts een paar euro is het vaak mogelijk om deel te nemen.

De excursie organiseert elke periode, dus vijf maal per jaar, een excursie naar uiteenlopende bedrijven, om zo de praktijk beter te leren kennen. Bedrijven gespecialiseerd in veredeling, teelt, marketing, handel, bloemen etc, zijn de afgelopen jaren allemaal aan bod gekomen. Naast de excursie bestaat er een speciale commissie voor het organiseren van een buitenlandse studiereis, de buitex, welk eens in de twee jaar wordt georganiseert.

De TDLcie is er voor de meer studiegerelateerde activiteiten en zorgen voor de thema-discussie en loopbaanavonden. Per jaar wordt ernaar gestreefd om minimaal één discussie- en loopbaanavond te houden. Daarnaast zijn er vaak, eventueel in samenwerking met andere studieverenigingen, twee of drie thema-avonden.

Daarnaast zijn er nog vele ander activiteiten, welk door allerlei commissies worden bedacht en geregeld. Zo is er de international committee voor de integratie met buitenlandse leden, de eerstejaarscommissie voor de integratie met eerstejaars bachelor- en masterstudenten en zorgt de lustrumcie voor een spetterende week vol activiteiten tijdens elk vijfjarig bestaan, oftewel lustrum!