Algemene voorwaarden

Semper Florens, gevestigd aan Droevendaalsesteeg 1 6708PB Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Algemene voorwaarden.


Contactgegevens:

www.semper-florens.nl

Droevendaalsesteeg 1

6708PB Wageningen

semper.florens@wur.nl

0317-486054


Persoonsgegevens die wij verwerken

Semper Florens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Registratienummer
 • Nationaliteit
 • Start jaar van de studie
 • Studierichting

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Daarnaast kunnen we niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld (van een minderjarige), neem dan contact met ons op via semper.florens@wur.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Wat betreft gevoelige persoonsgegevens Semper Florens verwerkt medische informatie in specifieke gevallen, dit is uitgelegd beneden bij 'Medische informatie'.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Semper Florens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van het Internodium naar postadres indien aangegeven
 • Verzenden van de weekmail
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website
 • Om korting te genereren bij de WUR-shop
 • Voor een passende taal voering in e-mails
 • Voor het controleren van een leeftijdsgebonden activiteit
 • Voor het garanderen van de veiligheid van onze leden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Semper Florens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens zullen worden bewaard tot het einde van het lidmaatschap.


Delen van persoonsgegevens met derden

Semper Florens verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Semper Florens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Semper Florens gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Semper Florens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar semper.florens@wur.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, op uw verzoek. Semper Florens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Semper Florens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via semper.florens@wur.nl.


Beleid rondom alcoholgebruik

Semper Florens stelt zich niet aansprakelijk voor het gebruik van alcohol door leden. Binnen het bestuur zijn wij op de hoogte van de leeftijd van de leden. We houden toezicht op alcoholgebruik onder minderjarigen tijdens door ons georganiseerde activiteiten en zullen ingrijpen indien nodig. Echter is dit geen garantie en blijft het gebruik van alcohol (door minderjarigen) op eigen risico.


Medische informatie
Sommige activiteiten die Semper Florens organiseert kunnen effect hebben op de gezondheid van mensen met een specifieke medische gesteldheid of in gebruik van bepaalde medicijnen. Om de veiligheid van haar leden te garanderen behoudt Semper Florens het recht voor om te vragen naar en het opslaan van medische informatie tot het einde van de specifieke activiteit waarvoor de gegevens opgevraagd zijn. Deze informatie zal niet buiten de organiserende commissie en het bestuur treden.

Beeldmateriaal

Op activiteiten georganiseerd door Semper Florens of in samenwerking met andere partijen worden foto’s gemaakt. Beeldmateriaal gemaakt door Semper Florens wordt opgeslagen en gedeeld op de Semper Florens website en andere media toebehorend aan Semper Florens. De website van Semper Florens biedt alleen haar leden toegang tot volledigheid aan beeldmateriaal gemaakt door Semper Florens. Het delen van beeldmateriaal met externe partijen wordt gedaan door middel van een selectie van representatief beeldmateriaal. Met representatief beeldmateriaal wordt gelet op het niet bezwaren en vertonen van nadelige beelden van Semper Florens leden. Ieder lid kan bezwaar maken tegen het opslaan en delen van beeldmateriaal waarin desbetreffend lid weergeven wordt. Bezwaren die verzoek tot verwijdering bevatten zullen zo snel mogelijk, maar minimaal binnen drie weken in behandeling genomen worden.

Our Sponsors

Our Sponsors